งานติดตั้งฮีทปั้ม @โครงการอาคารนันทนาการ ราชกีฑาสโมสร