งานคลีนรูม ห้องผสมยา ปรับอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม @รพ.กรุงเทพอุดร

งานคลีนรูม ห้องผสมยา ปรับอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม @รพ.กรุงเทพอุดร ข้อมูลเพิ่มเติม การลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั้ม คลิ๊ก