งานให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติการและทดลอง @โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง