งานคลีนรูม ห้องผสมยา ปรับอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม @รพ.กรุงเทพอุดร

งานคลีนรูม ห้องผสมยา ปรับอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม @รพ.กรุงเทพอุดร ข้อมูลเพิ่มเติม การลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั้ม คลิ๊ก

ระบบปรับอากาศห้องคลีนรูม(CLEAN ROOM )

ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องมีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง แรงดัน อุณหภูมิ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เกินระดับมาตราฐานที่กำหนดไว้ เราจะพบ ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ ได้จากสถานที่เหล่านี้ เช่น โรงพยาบาล, ห้องแลปทดลอง, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น