News

เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค M&E Team Work

1 week 6 days ago

บริษัท เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ธุระการ ,พนักงาน ผู้ช่วย บัญชี

#สมัครงานธุระการ
#สมัครงานผู้ช่วยบัญชี

เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค M&E Team Work เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค M&E Team Work is at โรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์.

1 month 4 days ago

ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ฮีทปั๊มโรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ #ซ่อมฮีทปั๊ม #ฮีทปั๊มหาดใหญ่ #งานซ่อม #ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน #leafsheatpump

How HeatPump Work?

Products

Reference

บทความ

Leafs heatpump 02/08/2019 0 comments

อบรมการใช้งานระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบน้ำร้อนด้วยฮีทปั๊ม ให้กับแผนกวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดของการติดตั้งระบบน้ำร้อน การใช้งานเครื่องฮีทปั๊ม และการใช้งานระบบควบคุมออนไลน์ ระบบฮีทปั๊มนี้สามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตน้ำร้อนของทางโรงแรมได้ และยังนำลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเครื่องฮีทปั๊ม ส่งไปยังห้องซักรีดอีก เพื่อปรับอากาศให้พนักงานได้อีกด้วย ภาพประกอบระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ด้วยฮีทปั๊ม
บทความ
Leafs heatpump 29/01/2018 0 comments

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM)

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) คือ ห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยอื่น ตามระดับความร้ายแรงของโรค เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างเคียง หรือการแยกผู้ป่วยที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ให้อยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้น ห้องแยกโรค หรือ ISOLATION ROOM จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสถานพยาบาล
บทความ

RSS I Energy Guru