ฮีทปั๊ม คืออะไร

ฮีทปั๊มคืออะไร ?

Air Source – HeatPump Presentation.

 

เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80%

ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม

Air Source – Hot Water  HeatPump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา  นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า

Water Source – Hot Water  HeatPump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากน้ำด้านเย็น  ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์(Chiller) หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)

Hot Water HeatPump จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า   และเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน

Hot Water HeatPump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Ayara Pattaya – Heat Pump

สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

ยิ่งกว่านั้น HeatPump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

Central unit hot water system.  – HeatPump Presentation.

ลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั๊ม

Dehumidifier – Heat Pump

Dehumidifier – HeatPump เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องลดความชื้นด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าถึง 5-7 เท่า และแม้ว่าการใช้ Heat Pipe จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางสภาวะและการทำงานก็มีข้อจำกัด จึงเลือกใช้งานในระบบปั๊มความร้อน HeatPump โดยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับอุปกรณ์ที่พัฒนานี้ นอกจากจะสามารถควบคุมสภาวะของห้องได้แล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของเครื่อง โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูค่าย้อนหลังเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและคำนวณผลประหยัดของระบบได้ อีกทั้งยังสามารถสั่งการเปิด-ปิดเครื่องพร้อมแก้ปัญหาปรับตั้งค่า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายของอุปกรณ์ได้ เนื่องจากการบริการที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอช่างเข้าไปยังที่เครื่องก็สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบได้

เนื่องจากชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนี้ มีประสิทธิภาพของระบบที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายในช่วงการทำงาน เหมาะกับการลงทุนเพื่อคืนผลประหยัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานอีกทางด้วย ซึ่งระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 0.8-1.5 ปี ถือเป็นระยะเวลาคุ้มทุนที่สั้นมาก

ระบบลดความชื้นในอากาศด้วยฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน

Bumrungrad – Dehum HeatPump.
Bumrungrad – Dehum HeatPump.

Dehumidifier HeatPump จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานห้องปรับอากาศต่างๆ ที่ต้องการควบคุมความชื้นในอากาศเช่น ห้องผ่าตัด ห้องเก็บยา ในโรงพยาบาล ห้องทดสอบ ห้องผลิตยา ในโรงงานผลิตยา และเวชภัณฑ์ และแม้กระทั่งการนำไปใช้ลดความชื้นของระบบส่งลมเย็นในอาคารต่างๆ