News

เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค M&E Team Work

3 weeks 1 day ago

ให้บริการ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ฮีทปั๊ม น้ำร้อนสำหรับไลน์ผลิต After You Public Company Limited (Preventive maintenance Heat Pump.) #serviceheatpump #PMHeatPump. #ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยฮีทปั้ม #meteamwork #leafsheatpump

เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค M&E Team Work

4 weeks 7 hours ago

งานระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยใช้ฮีทปั๊ม สำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหรรม (ระบบซักผ้าของโรงแรม) โครงการโรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #leafsheatpump #ระบบน้ำร้อนสำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม #ปรับปรุงระบบน้ำร้อนโรงแรม #ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน #ฮีทปั๊มน้ำร้อน

How HeatPump Work?

Products

Reference

บทความ

Leafs heatpump 29/01/2018 0 comments

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM)

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) คือ ห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยอื่น ตามระดับความร้ายแรงของโรค เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างเคียง หรือการแยกผู้ป่วยที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ให้อยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้น ห้องแยกโรค หรือ ISOLATION ROOM จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสถานพยาบาล
บทความ
Leafs heatpump 19/01/2018 0 comments

การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย

  ในกระบวนการปรับสภาวะอากาศที่มีความต้องการในการควบคุมความชื้นนั้น อากาศจ่ายจากเครื่องส่งลมเย็น มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอุ่น (Reheat) ก่อนจ่ายเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศ ในอดีตการอุ่นอากาศนี้มักใช้ขดลวดต้านทานไฟฟ้า (Electric Heater) เพราะมีราคาถูกและง่ายต่อการใช้งาน แต่มีข้อเสียที่สำคัญคือสิ้นเปลืองพลังงานมาก ระบบฮีทปั้มเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลในการประหยัดในการทำความร้อน (ในลักษณะนี้) สูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ เริ่มมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการนำเอาคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์เข้ากับหลักการทำงานของระบบฮีทปั้ม อาจทำให้เราได้เครื่องอุ่นอากาศที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และอาจมีผลค้างเคียงในทางบวกในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย การอุ่นอากาศด้วยขดลวดต้านทานไฟฟ้า การอุ่นอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม จุดเด่นที่สำคัญของฮีทปั๊มแบบนี้คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนปริมาณการอุ่นอากาศได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ โดยการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์...
บทความ
meteamwork 19/01/2018 0 comments

ระบบปรับอากาศห้องคลีนรูม(CLEAN ROOM )

ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องมีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง แรงดัน อุณหภูมิ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เกินระดับมาตราฐานที่กำหนดไว้ เราจะพบ ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ ได้จากสถานที่เหล่านี้ เช่น โรงพยาบาล, ห้องแลปทดลอง, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
บทความ
Leafs heatpump 01/02/2017 0 comments

ลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั๊ม

Air Dehumidifer HeatPump ลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั๊ม มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกว่าระบบอื่น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญ LEAFS HEATPUMP ตัวอย่างการใช้งาน แบบ Real-Time ผ่าน Internet of Things http://35.187.228.136/iot/civic.html บทความเพิ่มเติม https://www.leafheatpump.com/inverterheatpump HeatPump Air Dehumidifer –...
บทความ

RSS I Energy Guru