วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบน้ำร้อนด้วยฮีทปั๊ม ให้กับแผนกวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดของการติดตั้งระบบน้ำร้อน การใช้งานเครื่องฮีทปั๊ม และการใช้งานระบบควบคุมออนไลน์

อบรมการใช้งานฮีทปั๊ม
อบรมการใช้งานฮีทปั๊ม

ระบบฮีทปั๊มนี้สามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตน้ำร้อนของทางโรงแรมได้ และยังนำลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเครื่องฮีทปั๊ม ส่งไปยังห้องซักรีดอีก เพื่อปรับอากาศให้พนักงานได้อีกด้วย

ปรับอากาศห้องซักรีด

ภาพประกอบระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ด้วยฮีทปั๊ม

Heat Pump Hot Water System
LHPA65 x 3 Unit
Touch Screen Display