ส่งมอบงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำร้อนโดยฮีทปั๊ม โครงการ โรงแรม April Suites Pattaya