ตัวอย่าง ห้องแยกโรค แบบมีห้องน้ำ

Isolation room

ห้องแยกโรค
ห้องแยกโรค_ฮีทปั๊ม_ลดความชื้น

ตัวอย่าง ห้องแยกโรค คุมความชื้นด้วยฮีทปั๊ม แบบมีห้องน้ำ
Isolation room

ตัวอย่าง หอผู้ป่วยความดันลบ
Cohortward

cohortward

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM)

ห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) คือ ห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยอื่น ตามระดับความร้ายแรงของโรค เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างเคียง หรือการแยกผู้ป่วยที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ในอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้นห้องแยกโรค หรือ ISOLATION ROOM จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสถานพยาบาล

ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี

ห้องแยกโรคสำคัญอย่างไร

 • สภาพอากาศประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ง่ายต่อการระบาดของโรค

 • ป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว

 • ป้องกันการติดต่อของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

 • ป้องกันการข้ามสายพันธุ์ของเชื้อโรค (จากคนสู่คน, จากสัตว์สู่คน)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการแยกผู้ป่วย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคคือ ?

 1. ห้องแยกโรคจะต้องเป็นห้องที่มิดชิด ถ้าเป็นห้องปรับอากาศได้ยิ่งดี นอกจากนี้ ถ้าสามารถปรับความดันในห้องได้ก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่นห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยที่มีเชื้อโรค ติดต่อผู้อื่นได้ ในห้องควรมีความดันตํ่า เวลาเปิดประตูจะดูดอากาศข้างนอกเข้าไปและอากาศ ข้างในไม่ออกมาข้างนอก ส่วนห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยติดโรคง่าย ควรจะมีความดันในห้องสูง เวลาเปิดประตู อากาศในห้องจะออกและอากาศนอกห้องไม่สามารถพัดเข้าในห้องได้เป็นต้น นอกจากนี้ในห้องควรจะมีอ่างล้างมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และญาติ, เสื้อคลุม, ภาชนะใส่เสื้อคลุม, หมวก ฯลฯ ที่ใช้แล้ว อย่างพร้อมมูลด้วย รายละเอียดจะไม่ขอกล่าวในที่นี้
 2. เสื้อคลุมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ญาติ ที่จะใส่เข้าไปในห้องแยกโรค จะต้องเป็นเสื้อคลุมแขนยาว ถ้าเป็นไปได้ควรได้รับการซัก รีดทำความสะอาดแล้ว และเมื่อใส่แต่ละครั้งแล้วก็ส่งทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีก ส่วนเสื้อกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งมีราคาแพงไม่เหมาะสำหรับประเทศไทย
 3. หมวกคลุมศีรษะที่ใช้ในห้องแยกโรค จะต้องเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด
 4. ผ้าปิดปาก-จมูกที่ใช้ในห้องแยกโรค อาจจะเป็นผ้าเมื่อใช้แล้วนำไปทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีก หรือแบบใช้แล้วทิ้งเลย เป็นต้น
 5. ถุงมือที่ใช้ในห้องแยกโรค สำหรับประเทศไทยควรใช้แบบที่นำไปทำความสะอาดใหม่ได้ เพื่อเป็นการประหยัด
 6. รองเท้าที่ใช้ในห้องแยกโรค ควรเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับห้องนั้นๆ โดยเฉพาะ
 7. มีกรรมวิธีทำลายเชื้อ สิ่งปฏิกูล, สิ่งขับถ่าย, หนอง ฯลฯ ที่เหมาะสม
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี
ห้องแยกโรค รพ.กรุงเทพอุดรธานี

รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ห้องแยกโรค(ISOLATION ROOM) หรือ ห้องสะอาด(CLEAN ROOM) ต่างๆ
ติดต่อ บริษัท เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค จำกัด
นายกิรพัฒน์ ผลดี (ชาย) Tel. 086-029-1819 , 083-017-5378
email : [email protected]
Line Id : Kirapuk