กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตรวจเยี่ยมลูกค้าระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตรวจเยี่ยมลูกค้าระบบน้ำร้อนฮีทปั้ม Siamgreen HeatPump ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน